حادثه....

 

 

همــــه ی حـــــادثـه هـــای                 بـــاورم میـگــن تـو بــودی

اونکـه تویـه مـاه می خندیـد                شعـــرامـو تــو می سرودی

 

چی می ارزه پیشه چشمات                 همــــه دنـیـام پیــشـکـش تو

می سوزونه غصـــه هـامـو                هـــــرم گـــرم خــواهش تو

 

غم و اشک و غصه و درد                 همـتـون بــریــد بمـــیـریـد

وقـتـی حتـی قــد یک شــب                 بــه دلـــم امــون نمیــدیـــد

 

کـی میـگــه عمــر دقــایــق                 پیـش چشمات بی شکوهه؟

عمــــر ایـــن دقــایــق مـن                  بــــا تــو قــد عمـــر نوحـه

 

اگــــــه بـودی بــــاور مــن                 میــرســـید تــا آخــر شعر

اگــــه مونــده بودی بـا مـن                 میشدی  یه  مصرع  بکر

 

حســـرت فــاصـلــه هامون                  خـداحــــافـظــی نـــــــــداره

حســـرت رد شــدن از تــو                   دیـگـه فــایــده ای نــــــداره

 

بـی ستاره دل یه مرده ست                  نقطــه چیـن دیــگـه نـــداره

دفــــــتــر تـنـهـــــایـــی دل                  سطـر سطـرش یـه خیــالـه

 

 

 

شعر از:  احسان کرمی

 

 

 

                            تقدیم به یک عاشق ایرانی

/ 2 نظر / 8 بازدید
سلـــــــــــــــام؟منم

سلام عزیزم خوب بود[تایید]

گلسا

اشکال نداره اگه لینکتون کنم