روزگار

روزگاری که در آن عشق خیـالیست

روزگاری که دل از سینــه فراریست

 

روزگاری که جهان غرق نیــاز است

روزگاری که پر از شهوت و آزاست

 

روزگاری که در آن دلبستـــــگی مرد

روزگاری که در آن همبستـــگی مرد

 

روزگاری که من و توئی ندارد

روزگاریست که فــردائی ندارد

 

روزگاری که دگر شوری در آن نیست

چــــــراغ روشن و نوری در آن نیست

 

نمی بایــد دگــــر یـــاران و جانـــان

که یک روز دگر در این مکان نیست .

                                                  شعر از: احسان

/ 1 نظر / 9 بازدید
سمیرا و پرویز

روزگار خیلی بده احسان جان زیاد سر به سرش نذار. شعرهایت بی نهایت زیباست. احسان گن رو . دوباره فرمایشات خواهیم فرمود. ۴/۱۰/۲۰۰۶