(( اخلاص ، اخلاص ،اخلاص ، یکتائی ، آری یک تویی،خالص شدن برای او ، به روی او ، و بودن آدمی به قلوب ، که دوست داشتن اگر به اخلاص رسیده دوست را به دوست همانند می کند. ))

                                                                     دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 6 بازدید