سوته دلان

ما سوته دلانیم و بدنبال وفا می گردیم

کوته نظرانیم و به دنبال صفا می گردیم

ما محو تماشای جهانیم

ما عاشق شور و هیجانیم

ما در پی یک ناز نگاهیم

سر در گم و غافل ز حیائیم

مستیم و بدنبال هوائیم

دائم ز ته چاله به چاهیم

همیشه به دنبال خطائیم

کوریم و هراسان ز خدائیم

                                                                     شعر از : احسان

/ 0 نظر / 7 بازدید