بهترین چیز رسیدن به نگاهی است

 که از حادثه عشق تر است

                                                                                        سهراب سپهری

/ 0 نظر / 7 بازدید