آغازی دیگر از پایانی تازه

وقتی تو نیستی.؛ نه هست های ما چون آن که بایدند ... نه بایدها مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغز می خورم عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می کنم باشد برای روز مبادا...! اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست ! آن روز هر چه باشد روزی شبیه دیروز روزی شبیه فردا روزی درست مثله همین روزهای ماست. اما کسی چه می داند؟ شاید امروز نیز روز مباداست !... وقتی تو نیستی نه هست های ما چون آن که بایدند نه بایدها هر روز بی تو روز مباداست !.....   آیینه ها در چشم ما چه جاذبه ای دارند آیینه هایی که دعوت دیدارند. دیدارهای کوتاه...! از پشت هفت دیوار؛ دیوارهای صاف ، دیوارهای شیشه ای شفاف دیوارهای تو ، دیوارهای من دیوارهای فاصله بسیارند آه ...، دیوارهای تو همه آیینه اند آیینه های من همه دیوارند. !

                          ********************************************

نگاهت رنگ نور میدهد تا کور سویی باشد بر این دل رمیده 

و آمدنت بوی باران می دهد تا بشوید از دلها هجران را

کلامت عطر یاس میدهد و می روید در هوای بودن هایمان.... 

                                                                                                    

                                                                                                  هنوز هستم....   احسان

/ 5 نظر / 8 بازدید
احسان

به تو می خواهم بگویم که داری منت بر سرم میزاری ///.... مرسسسسسسسسسسسسسسی...///

amir

دنيا را پيموده ام ؛ تنها فانوسی هديه آورده ام تا شهرهای خاموش قلبگاهت را فروغ بخشم ؛ روزها را سياه کرده ام ؛ وسالها را به آرزوهايم فروخته ام و آرزوهايم را به سالهايم دوخته ام ...سلام مهربون ..آپم و منتظر ..

!!~~wbloge open ~~!!

همه اتفاقاتی که در اطراف ما ميگذرد محتاج هدفی است ! و همه اهداف دو گونه اند يا با هدف خلقت در هم می آميزند يا مغلوب رود خروشان زندگی ميشوند. وبلاگopen به روز شده از دستش ندين.

سمیرا

و دیوارهای من همیشه بیدارند تا نکند روزی کسی آنرا فرو ریزد. تو بیدارتر از دیوارهای من باش. تو همیشه باش. احسان جان حسابی مرا تحت تاثیر قرار گذاشتی. فکر نمیکردم که شعرهای به این حد زیبا مینویسی. و چه دنیای قشنگی داری. حسودیم شد!!!