حرفهایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود نمی گفتم . و حرفهایی هست برای نگفتن و حرفهایی که هرگز سر به انتظار گفتن فرو نمی ماند . حرفهایی شگفت ، زیبا و اهورایی ، و سرمایه ماورایی هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد . حرفهایی بی تاب و طاقت فرسا که همچون زبانه های بی قرار آتش است . و کلماتش هر یک انفجاری را به بند می کشد . کلماتی که پاره های بودن آدمی است . اینان همواره در جستجوی مخاطب خویشند . اگر یافتند یافته می شوند و در صمیم وجدان خویش آرام می گیرند و اگر مخاطب خویش را نیافتند نیستند. و اگر او را گم کردند روح را از درون به آتش می کشند و دمادم حریقهای دهشتناک عذاب را بر می افروزند.

                                                                           دکتر علی شریعتی

 

*****************************************************************

آری ، اینان حرفهای است که از معلم دین و ادب آموختم ... و دست تقدیر به اثبات تمامی آنان رو نهاد و پس از آن تحولی شگرف...

تحولی که آرامش روح را با وجود اینان به من ارزانی داشت.

****************************************************************

(( ! love is afraid of losing you  ))

عشق یعنی ترس از دست دادن تو ....

 

***************************************************************

 

بگذار که برشاخه این صبح دلاویز

بنشینم و از عشق سرودی بسرایم

 

آنگاه به صد شوق چو مرغان سبک بال

پر گیرم از این بام و به سوی تو بیایم

 

**************************************************************

                                                                                قصر نور

 

ما یکدیگر را با نفسهایمان آلوده می سازیم

آلوده تقوای خوشبختی

ما از صدای باد می ترسیم

ما از نفوذ سایه های شک در باغهای بوسه هامان رنگ می بازیم

ما در تمام میهمانی های قصر نور

از وحشت آوار میلرزیم.

 

**************************************************************

 

هرگز حدیث آن حاضر غایب شنیده ای

 

من در میان جمع و دلـــــم جـــای دگـــر ....

 

***********************************************

(( love is flower that is made to bloom by two gardeners ))

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند.

*************************************************************

 

بهترین زمان زندگی انسان زمانی است که آرزوی زود گذشتنش را می کند .

 

                                                                                         دکتر علی شریعتی

 

***********************************************************

 

هفت شهر عشق

 

شهر اول : نگاه و دلربایی

شهر دوم : دیدار و آشنایی

شهر سوم : روز های شیرین و طلایی

شهر چهارم : بهانه فکر جدایی

شهر پنجم : بی وفایی

شهر ششم : دوری و بی اعطنایی

شهر هفتم : اشک ، آه ، تنهایی

 

*************************************************************

((love is something silent . but it can be louder than anything when it talks))

عشق ساکت است ، اما اگر حرف بزند ، از هر صدایی بلند تر خواهد بود...

 

***********************************************************

 

در آن نفس که در آرزوی تو باشم

 

بدین امید دهم جان که خاک کوی تو باشم.

 

**********************************************

 

تا تو نگاه می کنی کار من آه کردن است

 

ای به فدای چشم تو ، این چه نگاه کردن است....

 

                                                                        بازم میگم : ۲ تا ..... 

/ 2 نظر / 6 بازدید
N*a*H*a*L

baba demt 10000000000000000 ran bar garm akhareshan in tak jomlehato in sheraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :)

زهرا

چرا این همه متن غمگین [افسوس]شادی کجاس ]