به تمام همنوعان خودم با همه وجود

  سریع زندگی کنید

                     سخت دوست بدارید

                                                  جوان بمیرید (تالحظه مرگ جوان بمانید)

          دوستدارتان... احسان

/ 1 نظر / 6 بازدید