عبادت    

 تو می بینی هجوم بی ریای اشکهایم را

سرم افتاده بر سجده

به ماهت می دهم سوگند

تمام کهکشانها بر من در مانده می گریند

من امشب رازها فریادها با آسمان دارم،

صدای ناله ام هر شب

غمی را در میان قلب شبگرد و پریشان حال می کارد 

تو می بینی هجوم نگاه بی قرار چشم هایم را

مدارا می کنم با خود

من امشب را عبادت می کنم در دریای عشق تو

و میگردم فنا      در عمق چشمانت .

                                                                    شعر از ، احسان 

/ 0 نظر / 6 بازدید